NitroTek

Nitrokarbonizācija

Viens no darbības virzieniem ir nitrokarbonizācija, jeb Nitrocarburizing - angļ. v., Karbonitrieren - vācu v.
Nitrokarbonizācija ir zemas temperatūras metāla apstrāde gāzes vidē, kas nodrošina cietu un plānu slāni uz apstrādājamā metāla virsmas, lai tādējādi nodrošinātu tā nodiluma un pretrūsas izturību. Nitrokarbonizācija tiek veikta zem kritiskām temperatūrām, un tā ietver slāpekļa un oglekļa difūziju metāla virsmā, iegūstot elastīgu materiāla kodolu, bet tai pat laikā, daudzslāņainu cietu virsmu.

Visparēja informācija

Nitrokarbonizācijas virsējā slāņa biezums ir 5-30μm. Tas tiek saukts par ķīmisko, balto vai keramisko slāni. Korozijas noturību un triboloģiskās īpašības (berze un nodilums) tiek, galvenokārt, noteiktas no šī slāņa raksturīgajām īpašībām.

Zem ķīmiskā slāņa atrodas "difūzijas zona", kas iet dziļāk tēraudā, parasti 0,1-0,5mm.

Galvenie iemesli metāla nitrokarbonizācijai ir:

 • žlai iegūtu augstu virsmas cietību
 • lai palielinātu pretnodiluma izturību un samazinātu materiāla deformāciju
 • lai uzlabotu nogurumizturību
 • žlai uzlabotu pretrūsas noturību

Nitrokarbonizācijas procesa priekšrocības

 • iekļauj spēju nocietināt materiālu, kas iepriekš nav rūdīts
 • salīdzinoši zema procesa temperatūra, kas minimalizē formas nobīdi
 • zemas izmaksas, salīdzinot ar citiem cietināšanas procesiem

 Nitrokarbonizācijas procesa īpatnības

 • žtiek veikta zem kritiskām temperatūrām, un tā ietver slāpekļa un oglekļa difūziju metāla virsmā, iegūstot elastīgu materiāla kodolu, bet tai pašā laikā, daudzslāņainu cietu virsmu
 • žddddaudzslāņainā kārta ir nodiluma un rūsas izturīga, bet nav arī trausla, kā tas ir nitrēšanas procesā. Šis slānis nodrošina būtisku daļu no apstrādes procesā nodrošinātajām īpašībām, tādēļ to nedrīkst noņemt tālākā apstrādes procesā
 • žsssssalīdzinoši zemas izmaksas
 • žaaugsta nodilumizturība
 • žlieliska izturība pret materiāla deformāciju
 • žnoguruma īpašības uzlabotas līdz pat 120%
 • žievērojami uzlabota izturība pret rūsu
 • žvienmērīgs virsmas pārklājums
 • žprocesā notiek niecīga formas izmaiņa
 • žparedzams slāņa biezums
 • žleģētā materiāla aizvietošana- parasts oglekļa tērauds var aizstāt zemi leģēto tēraudu
 

Piemēri tipiskiem nitrokarbonizācijas procesa pielietojumiem

 
Automobīļu dzinēju vārsti

žKloķvārpstas

žSadales vārpstas

žEkstrūzijas formas alumīnija liešanai

žPresformas

žCilindri un virzuļi

žZobrati

žHidrauliskie cilindri

žŠaujamieroču daļas

žLodbalstu šarnīri

žGāzes atsperu bīdstieņi

03122012273a

ž